برای مشاوره لطفا از فرم زیر استفاده کنید

با شما تماس خواهیم گرفت

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

تلفن (الزامی)

کلاس درخواستی:
پیانو کلاسیکپیانو مدرن و پاپگیتار فلامنکوصداسازی و تربیت شنیداریدوره آواز تخصصی و خوانندگی در محیط استدیوگیتار کلاسیکگیتار پاپسنتورویلنتارسه تارفلوتکیبوردتنبکدفهارمونیکاسایر

اگر فعالیتی در زمینه موسیقی داشته اید بنویسید